Language of document :

16. mail 2014 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-44/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus mitte edutada hagejat palgaastmele AD 13 ja teiseks nõue hüvitada väidetavalt tekkinud mittevaraline kahju.

Hageja nõuded

tühistada otsus mitte edutada hagejat palgaastmele AD 13, nagu see tuleneb 26. septembril 2013 avaldatud nimekirjast ning ametisse nimetava asutuse 7. veebruari 2014. aasta vastusest tema kaebusele;

mõista mittevaralise kahju eest välja 10 000 eurot;

mõista hageja kulud käesolevas menetluses välja nõukogult.