Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 16. maijā – ZZ/Padome

(lieta F-44/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Padomes lēmumu nepaaugstināt prasītāju AD 13 pakāpē un turklāt piešķirt atlīdzību par apgalvoto nodarīto morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu nepaaugstināt AD 13 pakāpē, kas izriet no 2013. gada 26. septembrī publicētā saraksta, kā arī no iecēlējinstitūcijas 2014. gada 7. februāri sniegtās atbildes uz sūdzību;piešķirt summu EUR 10 000 apmērā par nodarīto morālo kaitējumu;piespriest Padomei atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.