Language of document :

Beroep ingesteld op 16 mei 2014 – ZZ / Raad

(Zaak F-44/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Raad om verzoekster niet naar de rang AD13 te bevorderen en toekenning van een vergoeding voor de immateriële schade die zij zou hebben geleden

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoekster niet naar de rang AD13 te bevorderen, zoals dit volgt uit de op 26 september 2013 bekendgemaakte lijst en uit het antwoord van het TABG op de klacht van 7 februari 2014;

toekenning van een bedrag van 10 000 EUR voor de geleden immateriële schade;

verwijzing van de Raad in de kosten die verzoekster in het kader van deze procedure heeft gemaakt.