Language of document :

Talan väckt den 19 maj 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-45/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. de Abreu Caldas, M. de abreu Caldas och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem genom tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 25 september 2013 om beräkningen av de pensionsrättigheter som förvärvats innan påbörjad tjänstgöring vid kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.