Language of document :

Žaloba podaná dne 20. května 2014 – ZZ v. Komise

(Věc F-46/14)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: J-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí týkajícího se převodu nároků žalobce na důchod do důchodového systému Unie, kterým se uplatňujícího nová obecná prováděcí ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu úředníků

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí ze dne 8. listopadu 2013 o bonifikaci nároků na důchod nabytých žalobcem před nástupem do služby u Komise;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.