Language of document :

Prasība, kas celta 2014. gada 20. maijā – ZZ/Komisija

(lieta F-46/14)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – J-N. Louis, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu pārnest prasītāja pensiju tiesības Savienības pensiju sistēmā, kurā piemēro Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta jaunos vispārējos īstenošanas noteikumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2013. gada 8. novembra lēmumu par saņemto pensijas tiesību aprēķināšanu pirms prasītāja stāšanās amatā Komisijā;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.