Language of document :

Beroep ingesteld op 20 mei 2014 – ZZ / Commissie

(Zaak F-46/14)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: J-N. Louis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit betreffende de overdracht van verzoekers pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie, waarbij toepassing wordt gegeven aan de nieuwe AUB van de artikelen 11 en 12 van bijlage VIII bij het Ambtenarenstatuut

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 8 november 2013 betreffende de berekening van de extra pensioenrechten die verzoeker vóór zijn indiensttreding bij de Commissie heeft verworven;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.