Language of document :

Talan väckt den 20 maj 2014 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-46/14)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten J-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet om överföring av sökandens pensionsrättigheter till unionens pensionssystem med tillämpning av de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 8 november 2013 om beräkning av de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat innan vederbörande tillträdde sin tjänst vid kommissionen, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.