Language of document :

Sag anlagt den 22. maj 2014 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-48/14)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Duta)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af dels afgørelsen af 14. februar 2014 hvorved den udvælgelseskomité, der var nedsat i forbindelse med udvælgelsesproceduren EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrators-AD5, efter en fornyet vurdering fastholdt sin oprindelige afgørelse af 3. oktober 2013 om ikke at indkalde sagsøgeren til udvælgelsesprøvens assessmentcenter og dels – om fornødent – af udvælgelseskomitéens oprindelige afgørelse af 3. oktober 2013.

Sagsøgerens påstande

Annullation af udvælgelseskomitéens afgørelser af 14. februar 2014 og af 3. oktober 2013 hvori hendes ansøgning til nævnte udvælgelsesprøve EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrators-AD5 blev afvist.

Kommissionen tilpligtes at efterkomme alle på området gældende retsregler.

Kommissionen tilpligtes at betale et beløb på 5 000 EUR eller et andet eventuelt højere beløb, som fastsættes af Personaleretten efter ret og billighed, som erstatning for den chikanøse behandling af hendes ansøgning.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.