Language of document :

Kanne 22.5.2014 – ZZ v. komissio

(Asia F-48/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja R. Duta)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kumoamisvaatimus, joka koskee yhtäältä 14.2.2014 tehtyä päätöstä, jolla valintamenettelyn EU Careers EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Hallintovirkamiehet-AD5 valintalautakunta vahvisti uudelleentarkastelun jälkeen valintalautakunnan 3.10.2013 tekemän alkuperäisen päätöksen olla hyväksymättä kantajaa kilpailun vaiheeseen, joka käydään arviointikeskuksessa, ja toisaalta – siltä osin kuin on tarpeen – valintalautakunnan 3.10.2013 tekemää alkuperäistä päätöstä.

Vaatimukset

kilpailun valintalautakunnan 14.2.2014 ja 3.10.2013 tekemät ne päätökset on kumottava, joilla hylättiin kantajan kilpailuun EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Hallintovirkamiehet-AD5 esittämä hakemus

on määrättävä kaikista asiassa kysymykseen tulevista oikeudellisista velvoitteista

komissio on velvoitettava maksamaan 5 000 euron suuruinen summa tai mikä hyvänsä, myös suurempi summa, jonka virkamiestuomioistuin katsoo olevan kohtuullinen korvaus kantajan hakemukseen kohdistetusta loukkaavasta kohtelusta

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.