Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. května 2016 – Leon-Gonzalez a Vander Velde v. Komise

(Věc F-47/14)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 212, 7.7.2014, s. 47.