Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 4. mai 2016. aasta määrus – Leon-Gonzalez ja Vander Velde versus komisjon

(kohtuasi F-47/14)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Teise koja president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1ELT C 212, 7.7.2014, lk 47.