Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 20. juli 2016 – Hoeve mod Kommissionen

(Sag F-46/14) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder optjent inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – formalitetsindsigelse – begrebet akt, der indeholder et klagepunkt – artikel 83 i procesreglementet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Roelof-Jan Wino Hoeve (Bruxelles, Belgien) (første ved advokaterne D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas og J.-N. Louis, og derefter ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved J. Currall og G. Gattinara, som beuldmægtigede, derefter ved G Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om overførsel af sagsøgerens pensionsrettigheder til Unionens pensionsordning i henhold til de nye gennemførelsesbestemmelser til artikel 11 og artikel 12 i bilag VIII til tjenestemandsvedtægten.

Konklusion

Sagen afvises.

Roelof-Jan Wino Hoeve bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 212 af 7.7.2014, s. 47.