Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 20.7.2016 – Esen v. komissio

(Asia F-45/14)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta – Ennen unionin palvelukseen tuloa kansallisessa eläkejärjestelmässä saavutetut eläkeoikeudet – Oikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Oikeudenkäyntiväite – Asianosaiselle vastaisen toimen käsite – Työjärjestyksen 83 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Kerim Esen (Maputo, Mosambik) (edustajat: aluksi asianajajat D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas ja J.-N. Louis, sitten J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja G. Gattinara, sitten G. Gattinara ja lopuksi G. Gattinara ja F. Simonetti)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamisesta, joka koskee kantajan eläkeoikeuksien siirtoa unionin eläkejärjestelmään soveltaen henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevaan 11 ja 12 artiklaan liittyviä uusia yleisiä täytäntöönpanosäännöksiä

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Kerim Esen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 212, 7.7.2014, s. 46.