Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 20. srpnja 2016. – Esen protiv Komisije

(predmet F-45/14)1

(Javna služba – Dužnosnici – Mirovine – Članak 11. stavak 2. Priloga VIII. Pravilniku – Mirovinska prava stečena, prije stupanja u službu Unije, na temelju nacionalnog mirovinskog sustava – Prijenos u mirovinski sustav Unije – Prijedlog za priznavanje godina mirovinskog staža – Prigovor nedopuštenosti – Pojam akta koji negativno utječe – Članak 83. Poslovnika)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Kerim Esen (Maputo, Mozambik) (zastupnici: D. de Abreu Caldas, M. de Abreu Caldas i J.-N. Louis, odvjetnici, zatim J.-N. Louis, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i G. Gattinara, agenti, zatim G. Gattinara, agent, naposljetku G. Gattinara i F. Simonetti, agenti)

Predmet

Zahtjev za poništenje odluke o prijenosu mirovinskih prava tužitelja u mirovinski sustav Unije u kojoj se primjenjuju nove opće provedbene odredbe (DGE) koje se odnose na članke 11. i 12. Priloga VIII. Pravilniku o osoblju.

Izreka rješenja

Tužba se odbacuje kao nedopuštena.

Kerim Esen snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

____________

1 SL C 212, 7. 7. 2014., str. 46.