Language of document : ECLI:EU:F:2016:175

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
A UNIUNII EUROPENE
(Camera a treia)

20 iulie 2016

Cauza F‑45/14

Kerim Esen

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Pensii – Articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut – Drepturi de pensie dobândite, înainte de intrarea în serviciul Uniunii, în cadrul unui sistem național de pensie – Transfer în sistemul de pensie al Uniunii – Propunere de spor de ani de plată a contribuțiilor – Excepție de inadmisibilitate – Noțiunea de act care lezează – Articolul 83 din Regulamentul de procedură”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care domnul Kerim Esen solicită anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri a Comisiei Europene din 25 septembrie 2013, prin care aceasta ar fi stabilit în mod definitiv, în temeiul sistemului de pensii al Uniunii Europene, drepturile de pensie dobândite de reclamant înaintea încadrării sale în muncă în serviciul Uniunii

Decizia:      Respinge acțiunea ca inadmisibilă. Domnul Kerim Esen suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Acțiune introdusă de funcționari – Act care lezează – Noțiune – Propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor în vederea transferării în sistemul Uniunii a drepturilor de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Uniunii – Excludere – Decizie privind recunoașterea anilor de plată a contribuțiilor adoptată în urma transferării capitalului reprezentând drepturile de pensie dobândite – Includere

[art. 270 TFUE; Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (1), și anexa VIII, art. 11 alin. (2)]

În cadrul procedurii de transfer al drepturilor de pensie, prevăzută la articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, decizia adoptată de autoritatea împuternicită să facă numiri, după efectuarea transferului de capital reprezentând drepturile de pensie dobândite de persoana interesată înainte de intrarea în serviciul Uniunii, constituie actul care lezează și care poate face obiectul unei căi de atac în temeiul articolului 270 TFUE și al articolului 91 alineatul (1) din statut. În schimb, o propunere de aplicare a unui spor la drepturile de pensie, acceptată de persoana în cauză, nu constituie un act care lezează și care poate face obiectul unei căi de atac în temeiul articolului 270 TFUE și al articolului 91 alineatul (1) din statut.

Astfel, sporul de ani de plată a contribuțiilor poate fi recunoscut numai atunci când funcționarul și‑a dat acordul pentru continuarea procedurii de transfer în sistemul de pensii al Uniunii al capitalului reprezentând drepturile de pensie dobândite anterior de persoana interesată de la organismul național de pensii în cauză, consimțământ clarificat de propunerea privind sporul de ani de plată a contribuțiilor formulată de administrație pe baza cuantumului provizoriu al capitalului anunțat de organismul respectiv.

În această privință, în stadiul propunerii privind sporul de ani de plată a contribuțiilor, instituția în cauză se angajează pur și simplu să aplice în mod corect la situația persoanei interesate articolul 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut și dispozițiile generale de aplicare. Această obligație a instituției rezultă direct din dispozițiile statutare în cauză, chiar în lipsa unui angajament expres din partea instituției.

Astfel, dintr‑un asemenea angajament exprimat într‑o propunere privind sporul de ani de plată a contribuțiilor nu rezultă nici o nouă obligație a instituției în cauză, nici, în consecință, o modificare a situației juridice a persoanei interesate, în special pentru că, chiar și atunci când persoana interesată își dă acordul în privința transferului în sistemul de pensii al Uniunii al drepturilor de pensie pe care le‑a dobândit într‑un alt sistem, instituția care a făcut propunerea nu are obligația corespunzătoare, după ce a fost efectuat transferul cuantumului capitalului anunțat de organismul național de pensii, de a recunoaște în mod automat persoanei interesate numărul de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii indicat în propunerea inițială, în raport cu care persoana interesată și‑a confirmat intenția de a transfera capitalul respectiv către sistemul de pensii al Uniunii.

(a se vedea punctele 22-26)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: Hotărârile din 13 octombrie 2015, Comisia/Verile și Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punctele 50, 52, 53 și 74, Comisia/Cocchi și Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punctul 66, și Teughels/Comisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punctele 37, 46, 48, 49, 58 și 70