Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Raad van State (Madalmaad) 2. märtsil 2022 – S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; teine menetluspool: United Nations High Commissioner for Refugees

(kohtuasi C-151/22)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Raad van State

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Teine menetluspool: United Nations High Commissioner for Refugees

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kvalifitseerumisdirektiivi1 artikli 10 lõike 1 punkti e tuleb tõlgendada nii, et poliitilistest vaadetest põhjustatud tagakiusamisele võivad tugineda ka taotlejad, kes ainult väidavad, et esindavad ja/või väljendavad poliitilist arvamust, ilma et nad oleks oma viibimise ajal päritoluriigis ja alates viibimisest vastuvõtjariigis äratanud kahtlust võimalikus tagakiusajas?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ja järelikult piisab poliitiliste vaadetena kvalifitseerimiseks juba poliitilisest arvamusest, siis millist tähtsust tuleb varjupaigataotluse läbivaatamise ja hindamise raames, s.t. kontrollides, kui realistlik on selle taotleja väidetav hirm tagakiusamise ees, anda selle poliitilise arvamuse, põhihoiaku või veendumuse tugevusele ja välismaalase huvile sellest tuleneva tegevuse vastu?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, kas siis kehtib standard, et need poliitilised vaated peavad olema sügavalt juurdunud, ning kui mitte, siis milline see standard on ja kuidas seda kohaldada?

4.    Kui kehtib standard, mille kohaselt need poliitilised vaated peavad olema sügavalt juurdunud, siis kas taotlejalt, kes ei tõenda, et ta esindab sügavalt juurdunud poliitilisi vaateid, võib eeldada, et ta hoidub oma poliitilise arvamuse väljendamisest pärast päritoluriiki naasmist, et mitte äratada kahtlust võimalikus tagakiusajas?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT 2011, L 337, lk 9).