Language of document :

2022 m. kovo 2 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / United Nations High Commissioner for Refugees

(Byla C-151/22)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: S, A, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Kita apeliacinio proceso šalis: United Nations High Commissioner for Refugees

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Priskyrimo direktyvos1 10 straipsnio 1 dalies e punktą reikia aiškinti taip, kad persekiojimo dėl politinių pažiūrų pagrindu gali remtis ir prašytojai, kurie tik teigia turintys ir (arba) reiškiantys politinę nuomonę, bet joks galimas persekiojimo vykdytojas jų buvimo kilmės šalyje laikotarpiu ir atvykus į priimančiąją valstybę neišreiškė dėl jų įtarimų?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai ir dėl to pakanka vien politinės nuomonės, kad ji būtų kvalifikuojama kaip politinės pažiūros, kokią reikšmę reikėtų teikti šių pažiūrų, įsitikinimų ar tikėjimo tvirtumui ir užsieniečio veiksmams pagal šias pažiūras, nagrinėjant ir vertinant prieglobsčio prašymą, t. y. tikrinant, kiek reali yra šio prašytojo nurodyta persekiojimo baimė?

3.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, ar taikomas standartas, kad šios politinės pažiūros turi būti giliai įsišaknijusios, o jei ne, koks yra standartas ir kaip jis turi būti taikomas?

4.    Jei standartas yra toks, kad šios politinės pažiūros turi būti giliai įsišaknijusios, ar galima tikėtis, kad prašytojas, kuris neįrodo, jog turi giliai įsišaknijusias politines pažiūras, grįžęs į savo kilmės šalį susilaikys nuo savo politinių pažiūrų reiškimo, siekdamas nesukelti įtarimų galimam persekiojimo vykdytojui?

____________

1 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL L 337, 2011, p. 9).