Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 31. března 2011 - Hecq v. Komise

(Věc F-10/10)

"Veřejná služba - Úředníci - Sociální zabezpečení - Úhrada 100 % léčebných výloh - Konkludentní rozhodnutí o zamítnutí - Chybějící rozhodnutí o uznání nemoci jako nemoci z povolání - Vázaná pravomoc správy - Rozhodnutí, jímž se zamítá stížnost - Rozhodnutí, které není čistě potvrzující - Neexistence stížnosti - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgie) (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a D. Martin, zmocněnci, ve spolupráci s J. L. Fagnartem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o proplacení různých léčebných výloh až do výše 100 %.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jakožto zčásti zjevně neopodstatněná a zčásti zjevně nepřípustná.

André Hecq ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 100, 17.4.2010, s. 70.