Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (harmadik tanács)

2011. június 30.

F‑14/10. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Szociális biztonság – Baleset – A személyzeti szabályzat 73. cikke szerinti részleges tartós rokkantság elismerése iránti eljárás – Az eljárás időtartama – Kártérítési kereset – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset – Az eljárási szabályzat 94. cikke”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio lényegében a Bizottság arra kötelezését kéri, hogy térítse meg neki az őt 2003. szeptember 12‑én a magánéletével összefüggésben ért baleset nyomán kialakult tartós részleges rokkantságának az Európai Unió tisztviselői személyzeti szabályzata 73. cikke alapján történő megállapítása iránti eljárás ésszerűtlenül hosszú tartamából eredő állítólagos vagyoni és nem vagyoni kárát.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülözőt elutasítja. A felperes a saját költségein kívül köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket. A Közszolgálati Törvényszék arra kötelezi a felperest, hogy az eljárási szabályzat 94. cikke alapján térítsen meg neki 1000 eurót.

Összefoglaló

Tisztviselők – Szociális biztonság – Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás – Orvosi vélemény – Ésszerű határidő betartása

(Személyzeti szabályzat, 73. cikk; A baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosításra vonatkozó szabályzat, 19. és 21. cikk)

A közigazgatási eljárás időtartamának ésszerű jellegét minden egyes ügy sajátos körülményei alapján kell megítélni, különösen pedig az ügy hátterét képező összefüggések, az intézmény által lefolytatott eljárás különböző szakaszai, a felek által az eljárás során tanúsított magatartás, valamint a jogvita összetettsége, és azon tétje alapján, amelyet a különböző érintett felek számára jelent.

A közszolgálati ügyekben az intézmény felelősséggel tartozik az általa a baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítására vonatkozó szabályzat 19. és 21. cikke szerinti megállapítások megtételére kijelölt orvos munkájának gyorsaságáért. Mindazonáltal, amennyiben megállapítható, hogy a késedelem a tisztviselő halogató vagy az eljárást akadályozására irányuló magatartására vezethető vissza, e késedelemért nem lehet az intézményt felelősnek tekinteni.

(lásd a 49. és 50. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑185/95. P. sz., Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben 1998. december 17‑én hozott ítéletének 29. pontja; C‑385/07. P. sz., Der Grüne Punkt ‑ Duales System Deutschland kontra Bizottság ügyben 2009. július 16‑án hozott ítéletének 181–188. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑213/95. és T‑18/96. sz., SCK és FNK kontra Bizottság egyesített ügyekben 1997. október 22‑én hozott ítéletének 57. pontja; T‑394/03. sz., Angeletti kontra Bizottság ügyben 2006. április 11‑én hozott ítéletének 154. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑97/08. sz., Füller‑Tomlinson kontra Parlament ügyben 2010. július 1‑jén hozott ítéletének 167. pontja, az ítélettel szemben T‑390/10. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt.