Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 9. februārī - Kerstens/Komisija

(lieta F-12/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Petrus Kerstens (Overijse, Beļģija) (pārstāvis - C. Mourato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru prasītājam tiek piemērota disciplinārā rakstveida brīdinājuma sankcija, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 23. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājam piemēro disciplināro rakstveida brīdinājuma sankciju;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________