Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2010 m. birželio 29 d.

Byla F‑11/10

María Soledad Palou Martínez

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba — Pareigūnai — Akivaizdus nepriimtinumas — Vėlavimas — Ikiteisminės procedūros nesilaikymas — Procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M. S. Palou Martínez Tarnautojų teismo prašo „išnagrinėti padarytus pažeidimus ir su jos situacija susijusias aplinkybes, o tai padarius <…> priimti sprendimą patenkinti jos prašymus“; panaikinti „(Europos) Komisijos sprendimą“; nurodyti Komisijai „pripažinti ir užtikrinti (jos) darbo vietą ir (jos) kategoriją Barselonoje“ (Ispanija) ir „todėl“ „grąžinti ją į darbo vietą, implicitinę kategoriją ir darbo užmokestį nuo to momento, kai ji buvo pripažinta galinčia ir tinkama dirbti“.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai — Ieškinys — Dalykas — Nurodymas administracijai — Konstatuojamasis sprendimas — Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

2.      Pareigūnai — Ieškinys — Ieškinys dėl panaikinimo, nepareikštas per nustatytą terminą — Ieškinys dėl žalos atlyginimo, kuriuo siekiama tokio paties rezultato — Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Pareigūnai — Ieškinys — Ieškinys dėl žalos atlyginimo, pareikštas be Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytos ikiteisminės procedūros — Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Nagrinėjant pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį pareikštą ieškinį, akivaizdžiai nepriimtinais laikomi reikalavimai, kuriais siekiama, kad Tarnautojų teismas duotų nurodymų administracijai arba pripažintų tam tikrų pagrindų, kuriais grindžiami reikalavimai dėl panaikinimo, pagrįstumą, nes Sąjungos teismas neturi duoti nurodymų Sąjungos institucijoms arba priimti konstatuojamųjų sprendimų. Taip yra reikalavimų, kuriais siekiama, kad Tarnautojų teismas nustatytų tam tikrų faktinių aplinkybių egzistavimą ir nurodytų administracijai imtis priemonių, kad būtų atkurtos suinteresuotojo asmens teisės, atveju.

(žr. 29–31 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. lapkričio 21 d. Sprendimo Becker ir Starquit prieš Parlamentą, C‑41/88 ir C‑178/88, Rink. p. 3807, skelbta tik santrauka, 2 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. birželio 9 d. Sprendimo X prieš Komisiją, T‑94/92, Rink. VT p. I‑A‑149 ir II‑481, 32 punktas; 1999 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Latino prieš Komisiją, T‑300/97, Rink. VT p. I‑A‑259 ir II‑1263, 28 punktas ir jame nurodyta teismų praktika; 2007 m. spalio 25 d. Sprendimo Lo Giudice prieš Komisiją, T‑154/05, Rink. VT p. I‑A‑2‑203 ir II‑A‑2‑1309, 55 punktas ir jame nurodyta teismų praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. lapkričio 7 d. Sprendimo Hinderyckx prieš Tarybą, F‑57/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑329 ir II‑A‑1‑1831, 65 punktas.

2.      Neleistina, kad ieškiniu dėl žalos atlyginimo pareigūnas galėtų ginčyti asmens nenaudai priimtą aktą, kuris prieš tai nebuvo ginčytas per Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytus terminus.

(žr. 43 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. vasario 21 d. Sprendimo Skoulidi prieš Komisiją, F‑4/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑229, 69 ir 70 punktai ir juose nurodyta teismų praktika.

3.      Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius prieš pateikiant ieškinį dėl žalos atlyginimo paprastai turi būti paduodamas prašymas administracijai, o vėliau skundas dėl šio prašymo atmetimo. Todėl tuo atveju, kai į Tarnautojų teismą kreipiamasi nesilaikant šios dviejų etapų procedūros, ieškinys turi būti atmetamas kaip akivaizdžiai nepriimtinas.

(žr. 44 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1995 m. liepos 6 d. Sprendimo Ojha prieš Komisiją, T‑36/93, Rink. VT p. I‑A‑161 ir II‑497, 117 punktas; 1997 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Liao prieš Tarybą, T‑15/96, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑897, 57 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gegužės 2 d. Sprendimo Giraudy prieš Komisiją, F‑23/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑121 ir II‑A‑1‑657, 69 punktas; minėto Sprendimo Skoulidi prieš Komisiją 56 punktas.