Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 13. septembra spriedums - AA/Komisija

(lieta F-101/09) 1

Civildienests - Iecelšana - Pagaidu darbinieki, kas iecelti par ierēdņiem - Klasificēšana pakāpē - Res judikata izpilde - Iespējas zaudēšana

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AA (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - sākotnēji K. Van Maldegem un C. Mereu, avocats, vēlāk K. Van Maldegem, C. Mereu un M. Velardo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu klasificēt prasītāju AD6 pakāpes 2. līmenī un piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam nodarīto kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu, kas atbilst starpībai starp neto algu, no kuras ir atskaitīti sociālie maksājumi un nodokļi, kas viņam būtu pienākusies, ja viņš 2004. gada 1. augustā būtu ticis pieņemts darbā kā ierēdnis pagaidu pakāpē A*6 un viņa karjera līdz ar to būtu noritējusi atbilstoši līmeņa paaugstināšanai, kas ir paredzēta Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos, un atbilstoši vidējam ilgumam, ko ierēdnis pavada katrā pakāpē, kā izriet no Civildienesta noteikumu I pielikuma B. daļas, no vienas puses, un neto algu, no kuras ir atskaitīti sociālie maksājumi un nodokļi, ko viņš saņēma laikposmā no 2004. gada 1. augusta līdz šī sprieduma pasludināšanas datumam, vispirms kā valsts ierēdnis, pēc tam, sākot no 2009. gada 15. marta, kā Eiropas Savienības ierēdnis, no otras puses, kā atlīdzību par viņam pirms šī sprieduma pasludināšanas nodarīto materiālo kaitējumu; šai starpībai ir jāpiemēro koeficients 0,8;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam summu EUR 120 000 apmērā kā atlīdzību par viņam pēc šī sprieduma pasludināšanas nodarīto materiālo kaitējumu;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam vēl nesamaksātās naudas summas, kas viņam pienākas saskaņā ar šī sprieduma izpildi, kurām pieskaitīti nokavējuma procenti, kas ir aprēķināti, sākot no datumiem, kad radās attiecīgais pienākums minētās summas samaksāt, un, ja šie datumi bija pirms 2009. gada 15. marta, - sākot no šī pēdējā datuma. Šie procenti būs jāaprēķina līdz datumam, kad tiks veikts maksājums, pēc likmes, kuru Eiropas Centrālā banka ir noteikusi galvenajiem refinansēšanas darījumiem un kuru piemēro attiecīgajā laikposmā, tiem pieskaitot divus punktus;

piespriest Eiropas Komisijai samaksāt prasītājam EUR 2000 kompensāciju par morālo kaitējumu;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina divas trešdaļas prasītāja tiesāšanās izdevumu;

prasītājs sedz vienu trešdaļu savu tiesāšanās izdevumu pats.

____________

1 - OV C 63, 13.03.2010., 52. lpp.