Language of document : ECLI:EU:F:2011:29

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera întâi)

24 martie 2011


Cauza F‑104/09


Diego Canga Fano

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică — Funcționari — Promovare — Exercițiul de promovare 2009 —Decizie de nepromovare— Analiză comparativă a meritelor — Eroare vădită de apreciere — Acțiune în anulare — Acțiune în despăgubire”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Canga Fano solicită anularea deciziei de a nu îl promova la gradul AD 13 în cadrul exercițiului de promovare 2009 și obligarea Consiliului la plata către acesta a sumei de 200 000 de euro pentru repararea prejudiciilor moral și profesional pe care susține că le‑a suferit

Decizia:      Respinge acțiunea. Reclamantul suportă toate cheltuielile de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari — Promovare — Analiză comparativă a meritelor — Puterea de apreciere a administrației

(Statutul funcționarilor, art. 45)

2.      Funcționari — Promovare — Procedură

1.      Puterea de apreciere recunoscută administrației în vederea examinării comparative a meritelor funcționarilor candidați la promovare în temeiul articolului 45 din statut este limitată de necesitatea de a efectua o analiză comparativă a candidaturilor cu atenție și cu imparțialitate, în interesul serviciului și în conformitate cu principiul egalității de tratament. În practică, această analiză trebuie să fie realizată pe bază de egalitate și pe baza unor surse de informații și de date comparabile.

În această privință, menținând totodată efectul util care trebuie să fie recunoscut marjei de apreciere a autorității împuternicite să facă numiri, o eroare de apreciere a meritelor unui funcționar nepromovat este vădită atunci când poate fi percepută cu ușurință și iese în evidență din perspectiva criteriilor de care legiuitorul a intenționat să condiționeze deciziile în materie de promovare.

(a se vedea punctele 34 și 35)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, punctul 53


2.      Normele aplicabile procedurii de evaluare a funcționarilor nu prevăd că evaluatorii se pronunță asupra aspectului dacă funcționarul evaluat merită o promovare. Atunci când evaluatorii iau inițiativa de a recomanda o promovare pentru unul sau pentru altul dintre membrii echipei lor, aceștia exprimă un aviz care nu poate angaja în niciun fel autoritatea împuternicită să facă numiri, în măsura în care promovarea nu poate interveni decât după o analiză comparativă a meritelor tuturor funcționarilor unei instituții care sunt promovabili la același grad. În consecință, pe de o parte, astfel de aprecieri nu pot avea aceeași pondere precum cele care rezultă din elemente pe care evaluatorul este obligat să le evalueze. Pe de altă parte, autoritatea împuternicită să facă numiri este îndreptățită să promoveze un funcționar atunci când consideră că acest lucru este justificat, chiar și în absența unor observații în favoarea promovării realizate în raportul său de evaluare.

(a se vedea punctul 60)