Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 13 iulie 2010 - Allen și alții/Comisia

(Cauza F-103/09)1

(Funcţie publică - Personal angajat în cadrul proiectului JET - Acţiune în despăgubire - Termen rezonabil - Tardivitate)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: John Allen (Horspath, Regatul Unit) și alții (reprezentanți: P. Lasok, QC, I. Hutton și B. Lask, barristers)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere având ca obiect repararea prejudiciului suferit de reclamanți ca urmare a faptului că pârâta nu i-a recrutat în calitate de agenți temporari în cursul perioadei în care au lucrat în cadrul întreprinderii comune JET

Dispozitivul

Respinge acţiunea ca inadmisibilă.

Îi obligă pe domnul Allen şi pe ceilalţi 110 reclamanţi ale căror nume au fost menţinute pe lista reclamanţilor la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 37, 13.2.2010, p. 51.