Language of document :

Acțiune introdusă la 21 decembrie 2009 - Diego Canga Fano/Consiliul

(Cauza F-104/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Diego Canga Fano (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Rodriguez şi C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtului de a nu îl include pe reclamant în lista funcţionarilor promovaţi la gradul AD 13 în cadrul exerciţiului de promovare 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de a nu îl include pe reclamant în lista funcţionarilor promovaţi la gradul AD 13 în cadrul exerciţiului de promovare 2009;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei AIPN de respingere a reclamaţiei reclamantului;

obligarea AIPN la plata către reclamant a unei sume stabilite ex aequo et bono la 150 000 euro, cu titlu de reparaţie a prejudiciului moral al acestuia, care urmează a fi majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală începând de la data la care suma menţionată devine exigibilă, precum şi la plata unei sume stabilite ex aequo et bono la 50 000 euro, cu titlu de reparaţie a prejudiciului profesional al acestuia, care urmează a fi majorată cu dobânzi de întârziere la rata legală începând de la data la care suma menţionată devine exigibilă;

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________