Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht München I (Saksamaa) 28. jaanuaril 2021 – Phoenix Contact GmbH & Co. KG versus HARTING Deutschland GmbH & Co. KG ja Harting Electric GmbH & Co. KG

(kohtuasi C-44/21)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landgericht München I

Põhikohtuasja pooled

Avaldaja: Phoenix Contact GmbH & Co. KG

Vastustajad: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG, Harting Electric GmbH & Co. KG

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2004/481 artikli 9 lõikega 1 on kooskõlas, et esialgse õiguskaitse asju viimase astme kohtuna lahendavad Oberlandesgericht’id (liidumaa kõrgeimad kohtud) põhimõtteliselt keelduvad võtmast ajutisi meetmeid patendist tulenevate õiguste rikkumise takistamiseks, kui vaidlusaluse patendi suhtes ei ole toimunud vastulause- või tühistamismenetlust esimese astme menetluses?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45).