Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 7. juni 2011 - Larue og Seigneur mod ECB

(Sag F-84/09) 1

(Personalesag - ECB's ansatte - vederlag - almindelig tilpasning af vederlagene - tilsidesættelse af beregningsmetoden)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Emmanuel Larue og Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Tyskland) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank (ved G. Nuvoli og N. Urban, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af lønsedler for januar 2009.

Konklusion

Emmanuel Larues og Olivier Seigneurs lønsedler for januar 2009 annulleres.

I øvrigt frifindes Den Europæiske Centralbank.

Den Europæiske Centralbank betaler samtlige sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 312 af 19.12.2009.