Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.6.2011 - Larue ja Seigneur v. EKP

(Asia F-84/09)1

(Virkamiehet - EKP:n henkilöstö - Palkkaus - Yleinen palkantarkistus - Laskentatavan virheellinen soveltaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: G. Nuvoli ja N. Urban, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Vuoden 2009 tammikuun palkkatodistusten kumoamista koskeva vaatimus.

Tuomiolauselma

Laruen ja Seigneurin vuoden 2009 tammikuun palkkatodistukset kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan keskuspankki vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 312, 19.12.2009, s. 44.