Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 11 ianuarie 2011 - Dekker/Europol

(Cauza F-87/09)1

Limba de procedură: olandeza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei, ca urmare a soluționării amiabile.

____________

1 - JO C 24, 30.1.2010, p. 80.