Language of document :

Beroep ingesteld op 19 oktober 2009 - Rossi Ferreras / Commissie

(Zaak F-85/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Francisco Rossi Ferreras (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over de periode van 1 juli 2001 tot en met 31 december 2002;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten.

____________