Language of document :

Žaloba podaná 19. októbra 2009 - Rossi Ferreras/Komisia

(vec F-85/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Francisco Rossi Ferreras (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie správy o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002

Návrhy žalobcu

zrušiť správu o služobnom postupe žalobcu za obdobie od 1. júla 2001 do 31. decembra 2002,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________