Language of document :

16. oktoobril 2009 esitatud hagi - Larue ja Seigneur versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-84/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Emmanuel Larue ja Olivier Seigneur (Frankfurt, Saksamaa) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Keskpank

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada 2009. aasta jaanuari palgatõendid.

Hagejate nõuded

tühistada 2009. aasta jaanuari palgatõendid;

vajadusel tühistada vastavalt 20. aprilli 2009. aasta ja 6. augusti 2009. aasta otsused, millega lükati tagasi hagejate esitatud läbivaatamistaotlused ja kaebused;

menetlust korraldava meetmena paluda kostjal esitada oma haldustoimik ja vähemalt personali peadirektoraadist (DG-H) pärit olevad ja juhatusele esitatud dokumendid 2009. aasta töötasu üldise kohandamise kohta, juhatuse ettepanek 2009. aasta töötasu üldise kohandamise kohta, personali peadirektoraadist (DG-H) nõukogule esitatud dokumendid 2009. aasta töötasu üldise kohandamise kohta, nõukogu otsus 2009. aasta töötasude üldise kohandamise kohta;

mõista kostjalt välja hüvitis hagejate kantud kahju eest, hüvitis seisneb 5000.- euros hageja kohta, et kompenseerida nende ostujõu vähenemist alates 1. jaanuarist 2009 ja palgavahet, mis vastab 1,5% palgatõusule alates 1. jaanuarist 2009, millele lisandub intress alates sellest kuupäevast kuni lõpliku maksmiseni. Intressimäär peaks olema kaks punkti suurem kui määr, mida Euroopa Keskpank kohaldas oma peamiste refinantseerimistoimingute suhtes asjaomasel perioodil.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________