Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 14. září 2010 - Rossi Ferreras v. Komise

(Věc F-85/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnotící období 2001/2002 - Zpráva o vývoji služebního postupu - Výkon zrušujícího rozsudku - Důsledky zpětvzetí aktu - Stanovení cílů"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Francisco Rossi Ferreras (Lucemburk, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská Komise (zástupci: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. července 2001 do 31. prosince 2002.

Výrok rozsudku

Žaloba F. Rossi Ferrerase se zamítá.

Franciscu Rossi Ferrerasovi se ukládá náhrada veškerých nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 312, 19.12.2009, s. 45.