Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 25. lipnja 2015. uputio Audiencia Provincial de Alicante (Španjolska) – Banco Popular Español, S.A. protiv Emilija Irlesa Lópeza i Terese Torres Andreu

(predmet C-308/15)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Audiencia Provincial de Alicante

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Banco Popular Español, S.A. Tuženici: Emilio Irles López i Teresa Torres AndreuPrethodna pitanjaJe li sukladno s načelom neobvezatnosti nepoštenih odredbi iz članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošač

tranke glavnog postupkaTužitelj: Banco Popular Espa

ñol, S.A. Tuženic

i: Emilio Irles López i Teresa Torres AndreuPrethodna pitanjaJe li sukladno s načelom neobvezatnosti nepoštenih odredbi iz članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima, da restitucijski učinak koji proizlazi iz utvrđenja ništetnosti zbog nepoštenosti klauzule o najnižoj kamatnoj stopi koja se nalazi u ugovoru u zajmu koja djeluje retro

aktivno ne od datuma sklapanja ugovora već od kasnijeg datuma?Je li kriterij dobre vjere zainteresiranih krugova koji djeluje kao temelj ograničenja retroaktivnog učinka nepoštene klauzule autonomni pojam prava U

nije koji treba ujednačeno tumačiti u svim državama članicama?U slučaju potvrdnog odgovora, koje elemente treba uzeti u obzir kako bi se

ocijenilo postojanje dobre vjere u zainteresiranim krugovima?U svakom slučaju, je li u skladu s dobrom vjerom zainteresiranih krugova postupanje profesionalca koje je tijekom sastavljanja ugovora dovelo do nedost

atka transparentnosti koja je uzrokovala nepoštenost klauzule?Je li rizik ozbiljnih povreda koji djeluje kao temelj ograničenja retroaktivnog učinka nepoštene klauzule autonomni pojam prava U

nije koji treba ujednačeno tumačiti u svim državama članicama?U slučaju pozitivnog odgovora, koje kriterije treba uzeti u obzir?Treba li rizik ozbiljnih povreda ocijeniti uzimajući u obzir samo eventualni rizik za profesionalca ili također treba uzeti u obzir štetu nanesenu potrošačima time što nisu vraćeni cijeli iznosi na temelju navedene klauzule o najnižoj kamatnoj stopi?Je li sukladno s načelom neobvezatnosti nepoštenih odredbi iz članka 6. stavka 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ, i s pravom na djelotvornu sudsku zaštitu iz članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima , automatsko proširenje istog ograničenja restitucijskog učinka koji proistječe iz ništetnosti klauzule o najnižoj kamatnoj stopi proglašenoj u okviru postupka koji je pokrenula udruga potrošača protiv financijskih ustanova, na individualne tužbe radi utvrđenja ništetnosti klauzule o najnižoj kamatnoj stopi, koje su podnijeli klijenti-potrošači koji su sklopili ugovor o hipotekarnom zajmu s drugim financijskim ustanovama?

____________

1 SL L 95, str. 29. SL 2000, C 364, str. 1