Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. svibnja 2015. uputio Kammarrätten i Stockholm (Švedska) – Tele2 Sverige AB protiv Post- och telestyrelsen

(predmet C-203/15)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Kammarrätten i Stockholm

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Tele2 Sverige ABTuženik: Post- och telestyrelsenPrethodna pitanjaJe li opća obveza zadržavanja podataka o prometu koja obuhvaća sve osobe, sva sredstva elektroničke komunikacije i sve podatke o prometu bez ikakvih razlika, ograničenja ili iznimki u svrhu borbe protiv kriminaliteta (kako

verige ABTuženik: Post- och tele

styrelsenPrethodn

a pitanjaJe li opća obveza zadržavanja podataka o prometu koja obuhvaća sve osobe, sva sredstva elektroničke komunikacije i sve podatke o prometu bez ikakvih razlika, ograničenja ili iznimki u svrhu borbe protiv kriminaliteta (kako je opisano u zahtjevu za prethodnu odluku) u skladu s člankom 15. stavkom 1. Direktive 2005/58/EZ uzimajući u obzir članke 7., 8. i 15. stavak 1. Povelje o temeljnim pravima Europs

ke unije?U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje, može li se obveza zadržavanja iznimno d

opustiti:ako je pristup nacionalnih tijela zadržanim podacima određen na način (opisan u zahtjevu za prethodnu o

dluku), iako su sigurnosni zahtjevi uređeni na način (opisan u zahtjevu za prethodnu odluku), i ako svi relevantni podaci moraju biti zadržani tijekom šest mjeseci, računajući od dana kad je komunikacija završena te potom izbrisani na način (opisan u zahtjevu za prethodnu odluku)?