Language of document :

A Kammarrätten i Stockholm (Svédország) által 2015. május 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Tele2 Sverige AB kontra Post- och telestyrelsen

(C-203/15. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Kammarrätten i Stockholm

Az alapeljárás felei

Felperes: Tele2 Sverige AB

Alperes: Post- och telestyrelsen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a 2002/58 irányelv1 15. cikkének (1) bekezdésével a forgalmi adatok bűnmegelőzési célú, minden személyre és az elektronikus hírközlés minden módjára bármiféle megkülönböztetés, korlátozás vagy kivétel nélkül kiterjedő általános megőrzési kötelezettsége ([az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben kifejtve]), figyelemmel a Charta 7., 8. cikkére és 52. cikkének (1) bekezdésére?

Amennyiben az 1. kérdésre nemleges válasz adandó, megengedhető-e mégis a megőrzés olyan esetben, amikor:

a nemzeti hatóságok megőrzött adatokhoz való hozzáférése célhoz kötött [amint az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben bemutatásra kerül], ésa biztonsági követelmények [az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben bemutatott módon] szabályozottak, ésminden releváns adat a közlés befejezésének napjától számított hat hónapig kerül megőrzésre és utána [az előzetes döntéshozatal iránti kérelemben bemutatott módon] törlésre kerül?

____________

____________

1 Az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló, 2002. július 12-i 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (elektronikus hírközlési adatvédelm