Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. decembra 2016 (predloga za sprejetje predhodne odločbe Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Švedska, Združeno kraljestvo) – Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen (C-203/15), Secretary of State for the Home Department/Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C‑698/15)

(Združeni zadevi C-203/15 in C-698/15)1

(Predhodno odločanje – Elektronske komunikacije – Obdelava osebnih podatkov – Zaupnost elektronskih komunikacij – Varstvo – Direktiva 2002/58/ES – Členi 5, 6, 9 in 15(1) – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah – Členi 7, 8, 11 in 52(1) – Nacionalna zakonodaja – Ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev – Obveznost splošne in neselektivne hrambe podatkov o prometu in o lokaciji – Nacionalni organi – Dostop do podatkov – Neobstoj predhodnega nadzora s strani sodišča ali neodvisnega upravnega organa – Skladnost s pravom Unije)

Jezik postopka: švedščina in angleščina

Predložitveno sodišče

Kammarrätten i Stockholm, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Tele2 Sverige AB (C-203/15), Secretary of State for the Home Department (C-698/15)

Tožene stranke: Post- och telestyrelsen (C-203/15), Tom Watson, Peter Brice, Geoffrey Lewis (C‑698/15)

Ob udeležbi: Open Rights Group, Privacy International, The Law Society of England and Wales

Izrek

Člen 15(1) Direktive 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah), kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009, glede na člene 7, 8, 11 in 52(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki z namenom boja proti kriminalu določa splošno in neselektivno hrambo vseh podatkov o prometu in podatkov o lokaciji vseh naročnikov in registriranih uporabnikov glede vseh elektronskih komunikacijskih sredstev.

Člen 15(1) Direktive 2002/58, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/136, glede na člene 7, 8, 11 in 52(1) Listine o temeljnih pravicah je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki ureja varstvo in varnost podatkov o prometu in podatkov o lokaciji, ter zlasti dostop pristojnih nacionalnih organov do hranjenih podatkov in pri tem v okviru boja proti kriminalu navedenega dostopa ne pogojuje z nameni boja proti hudemu kriminalu, ne da bi določil, da mora nadzor nad navedenim dostopom predhodno opraviti sodišče ali neodvisni upravni organ, in ne da bi zahteval, da se zadevni podatki hranijo na ozemlju Unije.

Drugo vprašanje, ki ga je postavilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (pritožbeno sodišče (Anglija in Wales) (civilni oddelek), Združeno kraljestvo), ni dopustno.

____________

1     UL C 221, 6.7.2015.

    UL C 98, 14.3.2016.