Language of document :

Sag anlagt den 19. september 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-91/13)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelse om at forlange tilbagebetaling af det udlandstillæg og de rejseudgifter, som sagsøgeren modtog under hans midlertidige tjeneste i Tyskland, samt tilbagebetaling af det beløb, der allerede er tilbagebetalt og erstatning for ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse af 20. december 2012, hvorved sagsøgeren blev anmodet om at tilbagebetale det udlandstillæg og de rejseudgifter, som han modtog under sin midlertidige tjeneste i Tyskland.

Annullation af Kommissionens afgørelse af 24. juni 2013 om afslag på sagsøgerens klage.

Følgelig tilbagebetales det beløb, som ansættelsesmyndigheden allerede har fået tilbagebetalt, med tillæg af morarenter beregnet på grundlag af Den Europæiske Centralbanks rentesats med tillæg af 2 procentpoint.

Under alle omstændigheder erstatning for den lidte ikke-økonomiske skade, som efter ret og billighed fastsættes til 5 000 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.