Language of document :

Προσφυγή-αγωγή της 19ης Σεπτεμβρίου 2013 – ZZ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-91/13)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ZZ (εκπρόσωποι: L. Levi και Α. Blot, δικηγόροι)

Καθής-εναγομένη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής περί επιστροφής εκ μέρους του προσφεύγοντος-ενάγοντος της αποζημιώσεως αποδημίας και των εξόδων ταξιδίου που εισέπραξε κατά την απόσπασή του στη Γερμανία, καθώς και αίτημα επιστροφής των ήδη ανακτηθέντων ποσών και ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 20 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Επιτροπής με την οποία του ζητήθηκε να επιστρέψει την αποζημίωση αποδημίας και τα ετήσια έξοδα ταξιδίου που του είχαν χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της αποσπάσεώς του στη Γερμανία·

να ακυρώσει την από 24 Ιουνίου 2013 απόφαση της Επιτροπής, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση του προφεύγοντος-ενάγοντος·

κατά συνέπεια, να επιστραφούν τα ποσά που έχουν ήδη ανακτηθεί από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, πλέον τόκων υπερημερίας με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 2 μονάδες·

σε κάθε περίπτωση, την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, υπολογιζόμενης ex aequo et bono σε 5.000 ευρώ·

να καταδικάσει την καθής-εναγομένη στα δικαστικά έξοδα.