Language of document :

Kanne 19.9.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-91/13)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota komission päätös, jolla vaadittiin kantajan tilapäisen Saksassa työskentelynsä aikana saaman ulkomaankorvauksen ja matkakustannusten korvausten palauttamista, sekä vaatimus jo pidätettyjen määrien palauttamisesta ja aineettoman vahingon korvaamisesta.

Vaatimukset

komission päätös 20.12.2012 päiväämä päätös, jolla kantajaa vaadittiin palauttamaan tilapäisesti Saksassa työskennellessään saamansa ulkomaankorvaus ja matkakulukorvaukset, on kumottava

komission 24.6.2013 tekemä päätös kantajan oikaisuvaatimuksen hylkäämisestä on kumottava

nimittävän viranomaisen jo pidättämät määrät Euroopan keskuspankin vahvistamalla korolla, johon lisätään kaksi prosenttiyksikköä, lisättynä on palautettava

joka tapauksessa aineeton vahinko, jonka määräksi arvioidaan 5 000 euroa, on korvattava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.