Language of document :

Tužba podnesena 19. rujna 2013. – ZZ protiv Komisije

(Predmet F-91/13)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: ZZ (zastupnici: L. Levi i A. Blot, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija

Predmet i opis spora

Poništenje odluke Komisije o naknadi dodatka za boravak u inozemstvu i putnih troškova koje je tužitelj primio za vrijeme upućivanja u Njemačku, zajedno s naknadom iznosa koji je već vratio i popravljanje neimovinske štete.

Tužbeni zahtjevi tužitelja

Poništiti odluku Komisije od 20. prosinca 2012. kojom je od tužitelja zatraženo da naknadi dodatak za boravak u inozemstvu i godišnje putne troškove koji su mu odobreni za vrijeme upućivanja u Njemačku;

Poništiti odluku Komisije od 24. lipnja 2013. kojom se odbija tužiteljeva žalba;

Posljedično, naknaditi iznos koji je već vraćen tijelu nadležnom za imenovanje uz zateznu kamatu po stopi Europske središnje banke + 2 boda;

U svakom slučaju, popraviti pretrpljenu neimovinsku štetu procijenjenu ex aequo et bono na 5.000 eura;

Naložiti Komisiji snošenje troškova.