Language of document :

Acțiune introdusă la 19 septembrie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-91/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi şi A. Blot, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei Comisiei prin care s-a dispus restituirea indemnizației de expatriere și a cheltuielilor de călătorie încasate de reclamant în perioada detașării sale în Germania, precum și rambursarea sumelor deja recuperate și repararea prejudiciului moral.

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Comisiei din 20 decembrie 2012 prin care s-a dispus restituirea indemnizației de expatriere și a cheltuielilor de călătorie acordate reclamantului în perioada detașării sale în Germania;

anularea deciziei Comisiei din 24 iunie 2013 prin care s-a respins reclamația reclamantului;

pe cale de consecință, rambursarea sumelor deja recuperate de autoritatea investită cu puterea de numire, majorată cu dobânzi calculate pe baza dobânzii de referință a Băncii Centrale Europene, majorată cu 2 puncte procentuale;

în orice caz, despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit, evaluate ex aequo et bono la 5 000 de euro;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.