Language of document :

Kanne 18.9.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-89/13)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Mansullo)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantajalle vuoden 2013 tammi-, helmi- ja maaliskuussa maksetuista työkyvyttömyyseläkkeistä tehtyjen 504,67 euron suuruisten pidätysten kumoaminen

Vaatimukset

on kumottava kantajan vuoden 2013 tammi-, helmi- ja maaliskuun eläkelaskelmiin sisältyvät päätökset, joiden mukaan työkyvyttömyyseläkkeistä, joihin kantajalla oli oikeus edellä mainittuina kuukausina, pidätettiin 504,67 euron suuruinen summa;

siltä osin kuin on tarpeellista on kumottava missä hyvänsä muodossa tehty päätös, jolla hylättiin edellä mainituista päätöksistä 13.4.2013 tehty valitus;

on kumottava päätös, joka sisältyy 22.4.2013 päivättyyn kirjeeseen, jonka ensimmäisen sivun oikeassa ylälaidassa on viite ”Ref. Ares(2013)790217 – 23.04.2013”;

komissio on velvoitettava maksamaan kantajalle seuraavat summat: (1) 504,67 euroa korotettuna 10 prosentin vuosikorolla, joka lisätään pääomaan, 1.2.2013 alkaen siihen päivään asti, kunnes summa on tosiasiallisesti maksettu; (2) 504,67 euroa korotettuna 10 prosentin vuosikorolla, joka lisätään pääomaan, 1.3.2013 alkaen siihen päivään asti, kunnes summa on tosiasiallisesti maksettu; (3) 504,67 euroa korotettuna 10 prosentin vuosikorolla, joka lisätään pääomaan, 1.4.2013 alkaen siihen päivään asti, kunnes summa on tosiasiallisesti maksettu;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.