Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 18. septembrī – ZZ/Komisija

(lieta F-89/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Mansullo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt trīs ieturējumus EUR 504,67 apmērā no prasītāja invaliditātes pabalsta par 2013. gada janvāri–martu

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, kas ietverti prasītāja pensijas lapās par 2013. gada janvāra līdz marta mēnešiem, ieturēt EUR 504,67 no invaliditātes pabalsta, uz kuru prasītājam bija tiesības šajos mēnešos;

quatenus oportet atcelt lēmumus jebkādā to formā, ar kuriem ir noraidīta par iepriekš minētajiem lēmumiem 2013. gada 13. aprīlī iesniegtā sūdzība;

atcelt visus lēmumus, kas ietverti 2013. gada 22. aprīļa vēstulē, kuru pirmās lapas augšējā labā stūrī ir atzīme ‟Ref. Ares(2013)790217 – 23.04.2013.”;piespriest Komisijai izmaksāt prasītājam šādas summas: 1) EUR 504,67, kam pieskaitīti 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, skaitot no 2013. gada 1. februāra līdz faktiskai summas samaksai; 2) EUR 504,67, kam pieskaitīti 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, skaitot no 2013. gada 1. marta līdz faktiskai summas samaksai; 3) EUR 504,67, kam pieskaitīti 10 % gadā ar ikgadējo kapitalizāciju, skaitot no 2013. gada 1. aprīļa līdz faktiskai summas samaksai;piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.