Language of document :

Acțiune introdusă la 18 septembrie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-89/13)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Mansullo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea a trei rețineri de 504,67 euro din indemnizația de invaliditate a reclamantului pentru lunile ianuarie-martie 2013

Concluziile reclamantului

Anularea deciziilor, cuprinse în taloanele de pensie ale reclamantului pentru lunile ianuarie-martie 2013, de a efectua o reținere de 504,67 euro din indemnizația de invaliditate la care avea dreptul reclamantul pentru lunile menționate;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei, indiferent de forma acesteia, de respingere a reclamației din 13 aprilie 2013 formulate împotriva deciziilor citate anterior;anularea oricărei decizii cuprinse în nota din 22 aprilie 2013, care poartă mențiunea „Ref. Ares(2013)790217 – 23.04.2013” în partea dreaptă de sus a primei pagini;obligarea Comisiei la plata către reclamant a următoarelor sume: 1) 504,67 euro, plus dobânzi de 10 % pe an cu capitalizare anuală, începând cu 1 februarie 2013 până la plata efectivă a sumei; 2) 504,67 euro, plus dobânzi de 10 % pe an cu capitalizare anuală, începând cu 1 martie 2013 până la plata efectivă a sumei; 3) 504,67 euro, plus dobânzi de 10 % pe an cu capitalizare anuală, începând cu 1 aprilie 2013 până la plata efecti

vă a sumei;obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.