Language of document :

Tožba, vložena 18. septembra 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-89/13)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: L. Mansullo, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti treh odtegljajev v znesku 504,67 EUR od nadomestila za invalidnost tožeče stranke za mesece od januarja do marca 2013.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločb, ki so navedene v pokojninskem odrezku tožeče stranke za mesece od januarja do marca 2013, o znižanju nadomestila za invalidnost, do katerega je bila tožeča stranka upravičena za navedene mesece, za 504,67 EUR;

če je treba, razglasitev ničnosti, ne glede na njeno obliko, odločbe o zavrnitvi pritožbe zoper navedene odločbe, vložene 13. aprila 2013;

razglasitev ničnosti vseh odločb iz dopisa z dne 22. aprila 2013, na katerem je na prvi strani desno zgoraj navedeno „Ref. Ares(2013)790217 - 23/04/2013“naložitev Komisiji, da tožeči stranki plača te zneske: (1) 504,67 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. februarja 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (2) 504,67 EUR, skupaj z obrestmi po 10-odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. marca 2013 do dneva plačila navedenega zneska; (3) 504,67 EUR, skupaj z obrestmi po 10–odstotni letni obrestni meri in z letno kapitalizacijo od 1. aprila 2013 do dneva plačila navedenega zneska;naložitev plači

la stroškov toženi stranki.