Language of document :

Acțiune introdusă la 18 septembrie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-90/13)

Limba de procedură: italiană

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: L. Mansullo, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a cererii reclamantului prin care acesta urmărea obținerea unor despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a unei pretinse încălcări a dreptului său la viață privată cauzate de expedierea de către pârâtă a unei scrisori referitoare la situația sa unui avocat care nu îl reprezenta

Concluziile reclamantului

Anularea respingerii, indiferent de forma acesteia, a cererii din 26 octombrie 2012, adresate de reclamant Comisiei și pe care aceasta a primit-o în mod regulamentar;

anularea respingerii, indiferent de forma acesteia, a cererii din 4 iulie 2012, adresate de reclamant Comisiei și pe care aceasta a primit-o în mod regulamentar;

anularea respingerii, indiferent de forma acesteia, a plângerii din 26 septembrie 2012 formulate împotriva deciziei de respingere a cererii din 9 martie 2012, adresate de reclamant Comisiei și pe care aceasta a primit-o în mod regulamentar;

anularea notei din 12 noiembrie 2012, care poartă în partea din dreapta sus a paginii sale unice mențiunea „HR.D.2/MB/ac/Ares(2012)1332162”;

anularea notei din 27 septembrie 2012, care poartă în partea din dreapta sus a primei pagini din cele două pe care le conține mențiunea „Ref Ares (2012) 1131229-27/09/2012”;anularea respingerii, indiferent de forma acesteia, a plângerii din 10 martie 2013;anularea respingerii, indiferent de forma acesteia, a plângerii din 2 ianuarie 2013;în măsura necesară, anularea notei din 29 aprilie 2013, care poartă în partea din dreapta sus a primei pagini din cele trei pe care le conține mențiunea „Ref. Ares(2013)977767 - 29/04/2013”;obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 10 000 de euro, cu dobânzi calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând de la 28 februarie 2013 și până la plata efectivă a sumei menționate;obligarea Comisiei la plata către reclamant a sumei de 25 000 de euro cu dobânzi calculate la această sumă la rata de 10 % pe an, cu capitalizare anuală, începând de la 5 nov

embre 2012 și până la plata efectivă a sumei menționate;obligarea Comisiei la plata

cheltuielilor de judecată.