Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.10.2014 – DF v. komissio

(Asia F-91/13)1

(Henkilöstö – Palkkaus – Ulkomaankorvaus – Matkakulut – Kantajan tilapäinen työskentely maassa, jonka kansalainen hän on – Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen edellytys)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: DF (edustajat: asianajajat L. Levi ja A. Blot)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi J. Currall ja V. Joris, sitten J. Currall)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajaa vaadittiin palauttamaan ulkomaankorvaus ja matkakulujen korvauksia, jotka hän sai työskennellessään tilapäisesti Saksassa 1.9.2009 ja 31.8.2012 välisenä aikana, sekä vaatimus jo pidätettyjen määrien palauttamisesta ja vahingonkorvauksesta.

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan DF:lle 1 500 euroa korvauksena tämän aineettomasta vahingosta.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan neljäsosa DF:n oikeudenkäyntikuluista.

DF vastaa kolmesta neljäsosasta omia oikeudenkäyntikulujaan.

____________

____________

1 EUVL C 367, 14.12.2013, s. 40.