Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (toinen jaosto) 19.3.2015 – Marcuccio v. komissio

(Asia F-90/15)1

(Asianosaisen edustajan sulkeminen oikeudenkäyntimenettelyn ulkopuolelle – Uutta edustajaa ei ole nimetty – Kantaja, joka ei ole enää vastannut unionin yleisen tuomioistuimen pyyntöihin – Lausunnon antamisen raukeaminen)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja A.)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja G. Gattinara)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisten kantajan tekemien vaatimusten, joilla pyrittiin saamaan korvausta siitä aiheutuneesta vahingosta, että vastaaja on väitetysti lähettänyt kantajaa koskevan kirjeen asianajajalle, joka ei edusta kantajaa, ja on tästä syystä loukannut kantajan oikeutta yksityisyyden suojaan, hylkäämisestä tehtyjen päätösten kumoamiseksi

Määräysosa

Lausunnon antaminen kanteesta F-90/13, Marcuccio v. komissio, raukeaa.

Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 24, 25.1.2014, s. 40.